Levensstijl

Toename van Respiratory Syncytial (RS) Virusinfecties bij Nederlandse kinderen

RS staat voor Respiratory Syncytial, en RS-virus verwijst over het algemeen naar het Respiratory Syncytial Virus (RSV). RSV is een zeer besmettelijk ademhalingsvirus dat voornamelijk wordt overgedragen via ademhalingsdruppeltjes, maar het kan ook worden verspreid via besmette handen of voorwerpen. Het komt vaker voor in de winter en het voorjaar. Mensen van alle leeftijden zijn vatbaar voor RSV, maar de symptomen kunnen variëren. Bij volwassenen presenteert het zich meestal als een gewone verkoudheid.

In feite zal bijna elk kind jonger dan twee jaar op een gegeven moment in contact komen met het RS-virus. Veelvoorkomende symptomen zijn een loopneus en hoest, maar het kan ook koorts, snelle ademhaling en zelfs longontsteking veroorzaken. Het is echter met name belangrijk om op te merken dat baby’s jonger dan zes maanden of baby’s met hartziekte het risico lopen op het ontwikkelen van ernstige ademhalingsziekten zoals bronchiolitis en longontsteking na infectie.

Op dit moment heeft Nederland te maken met een uitbraak van ernstige ademhalingsziekten veroorzaakt door het RS-virus bij zuigelingen en jonge kinderen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft verklaard dat de piek in infecties dit jaar eerder en hoger is dan in voorgaande jaren. Normaal gesproken vindt de piek van RS-virusinfecties plaats in december, maar dit jaar is het aantal infecties al twee keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna alle kinderziekenhuizen kampen met een tekort aan bedden, en sommige patiënten kunnen alleen intraveneuze behandeling in het ziekenhuis krijgen vanwege het gebrek aan bedden.

Er is momenteel geen vaccin beschikbaar voor het respiratoir syncytieel virus. Hier zijn echter enkele veelvoorkomende preventieve maatregelen die kunnen helpen bij het verminderen van de verspreiding van deze infectie:

Handhygiëne: Leer kinderen het belang van handen wassen.

Vermijd nauw contact: Sta niet toe dat zuigelingen in contact komen met mensen die koorts of een verkoudheid hebben.

Handhaaf hygiëne: Zorg ervoor dat keuken- en badkamerwerkbladen schoon zijn. Gooi gebruikte zakdoeken onmiddellijk weg.

Deel geen drinkbekers: Gebruik bij ziekte uw eigen glas of wegwerpbekers. Label de beker van elke persoon.

Maak speelgoed regelmatig schoon: Vooral wanneer uw kind of speelkameraadjes ziek zijn.

Vermijd roken: Baby’s die worden blootgesteld aan tabaksrook hebben een hoger risico op RSV en kunnen ernstigere symptomen ervaren.

Deze preventieve maatregelen kunnen helpen bij het verminderen van de verspreiding en het risico op RSV-infectie. Als uw kind symptomen vertoont van een luchtweginfectie, wordt het aanbevolen om tijdig medische hulp te zoeken en het advies van de arts voor behandeling op te volgen.

Related Articles

Back to top button