Bestemming

De Oudste Dierentuin van Nederland

Eén van ‘s werelds oudste dierentuinen, de Bristol Zoo in het Verenigd Koninkrijk, kondigde in september 2022 aan te sluiten. Na 186 jaar operationeel te zijn geweest, namen veel bezoekers met tranen in hun ogen afscheid van deze dierentuin gelegen in het Clifton-gebied van het Verenigd Koninkrijk. Met de sluiting van de Bristol Zoo is de Artis Zoo in Amsterdam, Nederland, nu een van de oudste nog bestaande dierentuinen ter wereld, opgericht in 1838.

Het dierenpark in Amsterdam, voluit Natura Artis Magistra en informeel bekend als Artis, is een van de oudste dierentuinen in Nederland en de vijfde oudste ter wereld. De voornaamste reden voor de sluiting van het dierenpark is de COVID-19-lockdown, terwijl de Bristol Zoo gesloten werd vanwege ontoereikende inkomsten om de kosten van het onderhoud en de huisvesting van de dieren te dekken. Of Nederlandse dierentuinen een vergelijkbaar lot zullen ondergaan, blijft vooralsnog onbekend.

Artis omvat niet alleen een dierentuin, maar ook een aquarium, een planetarium, een botanische tuin, Micropia en het Groote Museum. Een deel van de kunstcollectie wordt tentoongesteld in het aquariumgebouw van het dierenpark. Artis herbergt 27 beschermde historische monumenten, waarvan het merendeel dateert uit de 19e eeuw.

Op 1 mei 1838 richtten boekhandelaar Gerardus Frederik Westerman, politicus Johann Wilhelm Heinrich Werlemann en horlogemaker Jan Jacob Wijsmuller de ‘Natura Artis Magistra Diervereniging’ op, met als doel om zowel het leven als niet-levende vormen van de natuur dichter bij welvarende burgers te brengen. Ze kochten een stuk grond in de buitenwijk Plantagebuurt van Amsterdam, bouwden gebouwen en legden een tuin aan.

Omdat de eerste letters van hun namen allemaal een ‘W’ waren, werden ze ook wel de ‘drie W’s’ genoemd.

De naam van de vereniging werd al snel vereenvoudigd tot Artis. Het dierenpark wordt meestal Artis genoemd, omdat het drie ingangen heeft met respectievelijk de woorden “Natura”, “Artis” en “Magistra”. Vaak is alleen de middelste poort geopend, dus mensen die langslopen en ‘Artis’ zien geschreven, denken dat de dierentuin Artis wordt genoemd, en maar weinig weten de volledige naam: Natura Artis Magistra.

Op 1 mei 1852 kreeg de vereniging het predicaat ‘Koninklijk’ (Koninklijk). In het begin was de groei van de collectie uit de natuur net zo belangrijk als de tuin.

In de vroege jaren leek Artis een exclusiviteit voor de rijken, waar alleen leden die jaarlijks 10 gulden betaalden toegang kregen tot de tuin, en gezamenlijk financierden ze de bouw van de tuin. Vanaf 1852 konden niet-leden alleen in september de tuin bezoeken en was de toegangsprijs 0,25 gulden per bezoek.

Related Articles

Back to top button