Levensstijl

De afgelopen week heeft de plotselinge toename van ziektegevallen in Nederland de aandacht getrokken!

Volgens Nederlandse media is er in de afgelopen drie jaar nog nooit zo’n hoog aantal kinderen tussen de vijf en veertien jaar oud naar huisartsen gegaan vanwege longontsteking als afgelopen week. Op dit moment heeft het betrokken departement nog geen verklaring gegeven voor dit opvallend hoge aantal.

De afgelopen week waren er ongeveer 80 kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar per 100.000 inwoners die longontsteking opliepen. Hoewel er ook een aanzienlijke toename was tijdens de winter van 2022, was het hoogste aantal destijds slechts 60 kinderen per 100.000 inwoners.

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) heeft opgemerkt dat het aantal kinderen met longontsteking dat door huisartsen wordt behandeld sinds eind juli van dit jaar aanzienlijk is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren, en het vertoont sinds 14 augustus een voortdurende stijgende trend.

Er is momenteel echter nog onduidelijkheid over waarom zoveel jonge kinderen longontsteking hebben. Nivel geeft aan dat ze alleen gegevens volgen en geen verder onderzoek doen, en ook het RIVM kan deze toename niet verklaren.

Ook in andere leeftijdsgroepen is er een toename

In de afgelopen weken heeft Nivel ook een toename opgemerkt in het aantal gevallen van longontsteking bij kinderen van nul tot vier jaar. Er is ook een stijging waargenomen bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Deze cijfers bleven vorige week echter stabiel in vergelijking met eerder.

Related Articles

Back to top button